TREN

Veritabanı

AHİLİK VE AHLAKİ OLGUNLUK İLİŞKİSİ VE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

XIII. yüzyılda Anadolu ’da ortaya çıkan Ahi teşkilatları; iyi insan ol­manın niteliklerini üzerinde taşıyan sanatkârların, iyi esnaf ve ticaret erbabı olmalarını da amaçlıyordu. Iş ahlakı, ekonomik hayatla ilgili­dir ve ekonomik faaliyetlere katılan insanların işlerini layıkıyla nasıl yapacaklarına ilişkin kuralları kapsar. Ahlaki olgunluk, ahlaki duy­gu, düşünce, yargı, tutum ve davranış bakımından yetkin ve zirvede olma durumu ve bu duruma en zengin, en gerekli ve en dolgun an­lamını veren ahlaki niteliklerin toplamını ifade eder. Bu bildiride, ahi ve ahilik kavramının nereden geldiği ve anlamı verilmeye çalışıla­cak daha sonra bireylerin ahlaki olgunluk düzeylerini belirlemek amacıyla geliştirilen “Ahlaki Olgunluk Ölçeği” kullanılarak Kütahya Samanpazarı Çarşısında bulunan esnaf ve çalışanlardan oluşan ör- neklem grubuna yönelik bir araştırmayla Ahilik ve Ahlaki olgunluk kavramları incelenecektir.

Yazar: Nuray MERCAN - Emine OYUR

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar