AHİLİK’TE MEZHEP OLGUSU

Ülkemizde son yıllarda, bir kültürel kimlik arayışının tabii şevkiyle, farklı çevrelere mensup insanların Türk kültür tarihinin belirli birtakım alanlarında kimi önemli şahsiyetler ile bazı tarihi kurumlan araştırmaya yöneldikleri bilinmektedir. Üzerinde gerek entellektüel ve gerekse popüler anlamda akademisyen ve yazarlann inceleme yaptığı, kitaplar yazdığı, başta Kırşehir vilayeti olmak üzere pek çok vilayetin esnaf-sanatkar odalarının kutlamalar, programlar tertip ettiği kuramların başında Ahilik gelmektedir. Bugün bizler de burada çok kapsamlı bir sempozyumla Ahiliği farklı yönleriyle konuşacak ve tartışacağız.

Ben bu sempozyuma “Ahilikte Mezhep Olgusu” başlıklı tebliğimle katılmış bulunmaktayım. Konuyu iki alt başlık altında sunacağım. Önce “Ahiliğin Menşei” başlığı altında Ahilikle başta fütüvvet ve tasasvvuf olmak üzere bazı sosyal, siyasi ve mezhebi oluşumların ilişkisini ve dolayısıyla Ahiliğin oluşumundaki etkilerini, sonra Ahiliğin Bünyesinde Mevcut bazı simge, ritüel vb. unsurlardan hareketle “Ahilik ve siyasi-dini mezheplerin ilişkisi” konusunu sunmaya çalışacağım. Benim burada sunacağım bilgi ve değerlendirmeler, öncelikle ülkemizde Ahilik konusunda araştırma yapan hocalarımızın yazdıklarının bir değerlendirmesinden ibaret olacaktır.

Yazar: Metin BOZKUŞ

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar