AHİLİK’TE GELİR DAĞILIMINI DENGELEYİCİ SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

SOCIAL SECURITY SYSTEM BALANCING INCOME DISTRIBUTION IN AHI

Özet
Ahi teşekkülleri; mensupların iş hayatı dışındaki sıkıntılarıyla da ilgilenmiş, sıkıntıların aşılmasına elbirliği ile çalıştığı aktarılır. Her bir ticari kesimin kendine özgü bir yardım sandığı olurdu. İhtiyacı olan esnafa, hastalara, bir felakete uğrayanlara, ölenlerin yakınlarına yardımda bulunulur, isteyenlere borç para da verilirdi. Esnafın elinde önemli miktarda demirbaş eşya ve genel eğlenceler için yemek ve sair hususlarda kullanılmak üzere çeşitli ölçülerde ortak kullanıma açık malzemeler bulunurdu.
İslami usullerde mal yığmayı ve sermayeyi biriktirmeyi hoş karşılamayan, hak etmediği mal veya hizmeti almayı uygun bulmayan, ihtiyacından fazlasını toplumla gönüllü olarak paylaşmayı ilke haline getiren,zorda kalanlara yardım eden ahilik hareketi, günümüzde çok büyük bir sorun olan gelir dağılımı dengesizliğinin ortadan kalkmasında da önemli bir rol oynayabilme özelliklerine sahip bulunmaktadır. Modern anlamda faizsiz olarak yardım etme vasfının böylece daha kolay iktisadi hayatta daha çok kazanmak anlayışı yerine ahilik anlayışının iktisadi insan yerine itidalli –dengeli-insan anlayışının oluşumunda etkili olacağı görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Gelir dağılımı, iktisadi insan
 

Yazar: Prof. Dr. Ali ACAR

Yıl: 2019
İlgili Dosyalar