AHİLİK PRENSİPLERİ AÇISINDAN RİSÂLE-İ BEY’ Ü ŞİRA

Edebiyat tarihimize baktığımız zaman bilgi ve tecrübeleriyle tavsiye makamına yükselmiş âlimlerin, uzmanlık alanlarıyla ilgili, çeşitli zümrelere birtakım lâyihalar sunduklarını görürüz.. İşte bu gün size kısaca tanıtacağım “Bey ü Şira” da bunlardan biridir.

“Bey” sözlükte “bir şeye bir şeyin karşılık olarak verilmesi” demektir. Arap dilinde bu kelime zıt isimlerdendir. Yani aynı zamanda bir şey ve onun zıddı hakkında kullanılabilmektedir. Şirâ lafzı da böyledir. Şirâ satın alma, satın alınma anlamındadır.

Yazar: Vedat Ali TOK

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar