AHİLİK KURUMLUDA DİN VE AHLÂK EĞİTİMİ ANLAYIŞI

Ahi birlikleri, Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türkmenler arasında yer alan çok sayıdaki sanatkara iş bulmak, bu kişilerin Anadolu'daki yerli Bizans sanatkarları ile rekabet edebilmesini sağlamak, üretilen malların kalitesini korumak, savaşlarda devletin silahlı kuvvetleri yanında ülkeyi savunmak, sanat ahlâkını hakim kılmak ve yerleşim bölgelerinde Türk-İslam kültürünü yaymak amacıyla kurulmuştur.

Ahi birlikleri zengin ile fakir, üretici ile tüketici, emek ile sermaye, millet ile devlet, kısaca toplumun bütün fert ve kurumlan arasında iyi ilişkiler kurarak herkesin huzur içinde yaşamasını sağlamaya çalışan bir kuruluştur.

Yazar: M.Akif KILAVUZ

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar