TREN

AHİLİK KÜLTÜR VE FELSEFESİNİN MESLEK ETİĞİ VE İŞ AHLAKI AÇISINDAN TURİZM SEKTÖRÜNE UYGULANABİLİRLİĞİ KONUSUNDA BİR ARAŞTIRMA

Anadolu insanının yaklaşık 1000 yıllık tarihi süreç içinde oluşturduğu çok çeşitli ve zengin bir kültürü vardır. Bu kültürler arasında bir sivil toplum kuruluşu olan Ahilik Kurumu’nun, Türk toplumunun yaşamında ayrı bir yeri ve önemi bulunmaktadır.

Selçuklu ve Osmarilı Devletleri dönemini kapsayan 1230-1860 yılları arasında 630 yıl süresince Anadolu’da Ahilik kültürü ve felsefesi; bir Türk kurumu olarak ticari ve sosyal alanlarda varlığını ve etkisini sürdürmüştür. Ahilik kültür ve felsefesi, “dürüstlük ile sanat ve ticaretin” uyumlu bir birleşimini esas almış ve toplum yaşamında kabul görmüştür.

Yazar: Mehmet GÜRDAL

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar