AHİLİK İLKELERİ VE KISSALARIMIZIN KAVŞAK NOKTASI

Anadolu’da XIII. Yüzyılda Türkler tarafından kurulmuş “Ahilik” teşkilatı adını, Arapça sözcüğün, daha doğrusu Türkçe’de cömert, eli açık anlamına kullanılan “Akı” kelimesinin terimleşmesinden almıştır. Bu teşkilatın eğitim ve görgü ilkeleri; halk arasında anlatılan kıssalarda, daha sonra meramımızı anlatmanın perçini, fikirlerimizin süsü diyebileceğimiz kalıp sözlerde yer almaktadır.

Yazar: Hasan KÖKSAL

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar