AHİLİĞİN SOSYO-EKON OMİK İŞLEVLERİ

Ahilik, XIII. yüzyılda Anadolu'da kurulan ve başlangıçta çok işlevli kurumsal bir yapılanmadır. Ahiler, Anadolu'nun Türkleşmesi döneminde önemli roller üslenmiş, özellikle Moğol istilası sırasında savaşlara bizzat katılmışlardır. Dolayısıyla Ahiliğin sosyal ve ekonomik işlevinin yanı sira Selçuklu ve Beylikler döneminde askeri ve siyasi boyutu da söz konusu olmuştur. Osmanlı döneminde XV. yüzyılın sonlarına doğru, askeri, siyasi ve idari işlevlerinden arındırılarak sosyal ve ekonomik işlevleri belirgin hale gelmiştir.

XVIII. yüzyıldan itibaren ise, isim değiştirerek "esnaf birlikleri" (gedik/lonca) şeklinde kurumsallaşmıştır.

Yazar: Ahmet GÖKBEL

Yıl: 2006
İlgili Dosyalar