AHİLİĞİN DİNİ-TASAVVUFİ TEMELLERİ

Kelime ve kavram olarak ahiliğin kaynağı hakkında farklı görüşler vardır. Bazıları, ahiliği futüvvetin Anadolu’da aldığı biçim ve değişik bir yapılanması olarak yorumlarken, bazıları ahiliğin fiitüvvetle hiçbir ilgisinin bulunmadığını savunmuşlardır. Bunun yanı sıra, kelime ve kavram olarak ahiliğin kaynağından ziyade, ahilik kültürünün kaynağı üzerinde durarak onun, Türk kültüründen ya da yabancı kültürlerden özellikle İran kültüründen alındığı doğrultusunda görüşlere sahip olanlar da vardır. Gerek kelime olarak “ahi” kelimesinin gerekse ahilik kültürü ve kurumunun kaynağı hakkında farklı görüşler olmakla birlikte, ahiliğin yapılanmasına bakıldığında meslek ve ahlak kurallarını fütüvvetnâmelerden aldığı görülmektedir. Kaynakların genelinde nakledildiğine göre, Anadolu’da ahilik ortaya çıktığında bir takım düzenlemelerle futüvvetnâmeler bu yeni kuruluşun da ahlak tüzüğü olmuştur.

Yazar: Muharrem ÇAKMAK

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar