AHİLİĞE FELSEFİ BİR BAKIŞ

İnsanın bütün bir insan olmaklığı ile kendisinden aksettiği ve adma "kültür" dediğimiz aynaya bakıldığında görüyoruz ki bir kültürü medeniyet halîno gntwmn en yüksek formlar, dinj-metafizik formlardır. Medeniyetin kendini açtığı pek çok alanda; örneğin edebiyatta, tefekkürde, musikide bunu görmek mümkündür. Bu medeniyet tezahürleri elbette aslen hep medeniyetin temelindeki varlık anlayışına dayanırlar. O medeniyeti işte o medeniyet yapan varlık anlayışına dayanırlar. Ya da daha geniş bir ifade ile; evreni anlamlandırma biçimimize dayanırlar. Elbette, evrene yüklediğimiz anlam, "insan"a yüklediğimiz anlamı belirler.

Bu noktada, ilk bakışta yalnızca kültürün bir öğesi gibi görünen her yerde bir insan tasavvuru vardır, bir evren tasavvuru vardır. Ahiliği de bu şekilde değerlendirmek gerekir.

Yazar: Fulya BAYRAKTAR

Yıl: 2006
İlgili Dosyalar