AHİLERİN TÜRKİYE SELÇUKLU DEVRİNDEKİ ROLLERİ

Türkiye Selçuklu devrinin çok az sayıda ve üstelik bir hayli yetersiz olan kaynaklarında, bugün "sivil toplum örgütü" olarak nitelendirebileceğimiz Ahiler ve bu örgütün faaliyetleri hakkında çeşitli vesilelerle söz edilmiştir. Bu kayıtlar, dikkatlice gözden geçirilirse, Ahilerin hangi faaliyetlerde rol oynadıklarını ve rollerinin mahiyetini az da olsa bize gösterebilmektedir.

Yazar: Salim KOCA

Yıl: 2006
İlgili Dosyalar