TREN

Veritabanı

AHİ KELİMESİNİN KÖKENİNE DAİR

İslam dünyasında 8.yüzyılda Irak ve İran’da başlayıp zamanla tasavvuf çevrelerine ve mesleki teşekküllere nüfuz eden fütüvvet kurumu, “13.yüzyılda Anadoluda görülmeye başlayan ve bir süre sonra Osmanlı devletinin kurulmasında önemli rol oynayan dini-içtimai teşkilat” olan ahiliğe dönüşmüştür.

Ahiliğin ilk şekli olan fütüvvet kurumunun kuruluşunda gerek Horasan’da gerekse de Irak’ta “feta” denilen ve en belirgin vasıfları cesaret, kahramanlık, cömertlik ve fedakarlık olan kişilere büyük hayranlık duyulmaktaydı.

Fütüvvet için: “Dilencinin veya yardım isteyenlerin geldiğini görünce kaçmamaktır.”; “Fütüvvet insanlara eziyet etmekten kaçınıp bol bol ikramda bulunmaktır.” şeklindeki tanımlar hep feta ehlinin cömert, eli açık, kerem sahibi oluşu gibi özelliklerinden çıkmıştır.

Yazar: Salih DEMİRBİLEK

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar