AHİ KELİMESİNE ADBİLİMSEL YAKLAŞIM (Tahrir Defterlerine Göre)

Genellikle her dilde özel ad sayılan öğeler üzerinde duran ve özel adları köken bilgisi, tarihsel gelişim ve çeşitli dil-kültür sorunları açısından inceleyen bilim dalına adbilim (onomastics) denir. Bu bilimin kişi adlarını konu alan bölümü kişi adı bilimi (antroponomi), yer adlarını ele alan kısmı da yer adı bilimi (toponomi) adını taşımaktadır. Türk özel adları üzerinde yapılan çalışmaların sayısı çok fazla değildir. Adbilim çalışmaları ülkemizde hâlâ kendine özgü sistematiği olmayan bir alandır. Dünya bilim âleminin çok önceden üzerine eğildiği ve pek çok problemini hallettiği adbilim, ülkemizde yeni yeni ele alınmaya başlanmış olup, farklı bilim dallarının mensupları (tarih, dil, coğrafya vs.) tarafından değişik açılardan İncelenmektedir.

Yazar: Bilgehan Atsız GÖKDAG

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar