TREN

Veritabanı

AHİ EVRAN VE ÇAĞDAŞI BAZI ÂLİM VE EDİPLER

Tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik yapan Kırşehir, bilhassa Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde Anadolu’nun bağanda, en büyük ilim ve kültür merkezlerinden biri olmuştur.

1071 Malazgirt zaferinden sonra bütün Anadolu gibi Kırşehir de, Anadolu Fâtihi ve Anadolu’da Türk Devletinin kurucusu Kutalmışoğlu I. Süleyman Şah tarafından fethedilmiştir. Bir ara Selçuklulara bağlı Danişmendoğullannm hüküm sürdüğü bu bölge, 1120’de Selçukluların bir vilâyeti olmuştur.

Yazar: Recep DİKİCİ

Yıl: 2004
İlgili Dosyalar