AHİ BİRLİKLERİNİN İKTİSADİ BAĞIMSIZLIĞA KATKILARI

Türkler, bilindiği gibi Asyalı bir kavimdir. Yaşadıkları bölge geniş otlaklar, çöller ve verimsiz düzlüklerden meydana gelmiştir. Altay, Sayan ve Tanrı Dağları ile ikiye ayrılan bozkır kuşağı bu dağlarm doğu ve batı bölgelerinde tekrar belirginleşir, devam eder. Bozkır alanlarda ilkbaharda birden yeşeriveren fakat kısa sürede kuruyan otlar bulunmaktadır. Ağaçlar ise bodur ve seyrektir. Buralarda önemli oranda özlü ot ve bozkır tuzu bulunduğu için otlatıcılık açısmdan elverişli bir sahadır. Buna rağmen tarım için elverişsiz alanlardır. Yüksekliği 1500 metreyi bulan yaylaların karakteristik uğraş alanı koyun yetiştiriciliği olmuştur.

Yazar: Hüsnü YÜCEKAYA

Yıl: 2006
İlgili Dosyalar