TREN

Veritabanı

AHÎ ÖRGÜTLENMESİ VE SOSYAL DÜZENİN KORUNMASINDAKİ ROLLERİ

ÖZET

Anadolu’da ahi örgütlenmelerinin Türk sosyal tarihi bakımından oynadığı önemli roller olmuştur. Bu çalışmada Türk toplumun üze­rinde çok yönlü etkilerini günümüze kadar sürdürmüş bulunan ahi kültürü ve ahi örgütlenmelerinin Türk toplum düzeninin korunma­sındaki rolleri ele alınmıştır.

Ahi örgütlenmeleri ve ahi kültürünün Anadolu Türk toplumunda, sosyal düzenin korunması bakımından etkileri göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Çağdaş devlet formasyonunun ortaya çıkmadığı; kamu düzenini sağlayıcı etkin bir kamu örgütlenmesinin bulunmadı­ğı bir dönemde ahi örgütleri bu boşluğu bir şekilde doldurma çabası içinde olmuşlardır. Ahi örgütlemeleri sosyal düzenin kurulması kadar sürdürülmesinde de etkili olmuştur. Bu etkilerin günümüze kadar ulaşan eserleri izlenebilmektedir. Ahilerin sosyal düzenin korunma­sındaki rolleri ile günümüz sivil toplum örgütlenmelerinin rolleri ara­sında ilginç benzerlikler de dikkat çekicidir.

ABSTRACT

In our paper the functions of ahi organizations in the Turkish social history has been researched. The focused main subject of this paper is the role of these organizations to defance the social order of the Turk­ish society in Anatolia. The Ahi organizations played a role of saving the social order in an age of classical governmental rulings.

How the ahi organizations played their roles and what kind of im­pacts have been inherited to the Turkish society in Anatolia will be re­searched. A comparison of the roles played by the old and new civil so­ciety organizations will also be explained in protecting the social order in order to make a future estimation.

Yazar: Kadir ARICI

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar