TREN

Veritabanı

AHÎLİK VE MESLEK TEŞKİLATLARI: 19. YÜZYILIN SONLARINDA KAYSERÎ’YE BAĞLI KÖYLERDE MEVCUT MESLEK GRUPLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ahilik, yaklaşık 15 yıldan beri Devlet ve bazı sivil toplum örgütlerinin gayretle­riyle Ekim ayının başlarında gerçekleştirilen kudamalarla gündemde tutulmaktadır. Söz konusu etkinlikler önceleri Kültür Bakanlığı ve Esnaf Teşkilatlarının himaye­sinde gerçekleşir iken, daha sonraları Sanayi ve Ekonomi Bakanlıkları, İl Esnaf Teş- kiladarı ve Üniversitelerin birlikte düzenledikleri etkinliklerle gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Etkinliklerin bir bölümü formel törenler halinde yapılırken, bir bölü­mü de (en azından bazı illerde) üniversitelerin öncülüğünde akademik toplantılar halinde olmaktadır. Bu etkinliklerin son yıllarda Türkiye’nin kültürel etki alanı içerisindeki komşu ülkelere bile taşması, tarihsel bir medeniyet mirasının resmi ve sivil desteklerle güncel hale getirilme gayreti bakımından önemli bir hâdisedir.

Yazar: Sefure D. ÇETİNKAYA - Ekrem ERDEM

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar