TREN

Veritabanı

AHÎ EVRAN VAKFI HAKKINDA İKİ ARAPÇA VAKFİYE VE BİR BERAT

ÖZET

Ahi Evran vakfının; a) vakıf mallarını gösteren iki Arapça vakfiye metni b) bir adet Ahi Evran vakıf mallarının mütevelli heyetinin ta­yininden bahseden fermanla ilgili belgeler sunulacaktır:

  1. Arapça Vakfiye (Kırşehir Müzesi, No: DSC 5023)
  2. Arapça vakfiye (Kırşehir Müzesi, No: DSC 5991) Ahi Evran vak­fının Kırşehir ve çevresindeki vakıf mallarından bahsetmektedir. Kır- şehri, Pazar Ağıl, Kızılca, Çaruk, Ludrân, Kulpak, Kara Halil, Umur Köyü, Inceğiz, Kızılkaya, Akçaağıl, Mikâil Hisarlı Arslan Tomuş, Hacı Bektaş kazasına bağlı Mucur karyesinin dörtte biri ile Gümüş Kümbet'in dörtte biri ve Seyf Saray karyesinin dörtte biri gibi bir çok köy ve mezranın vakıf malı olduğu belirtilmeklerdir. Ferman (Kırşehir Müzesi No: DSC 5009) Ahi Evran zaviyesinde görevlendi­rilen şahıslara verilen fermanı içermektedir.               ABSTRACT
    It will be submifted two foundations about Ahi Evran Foundation: a) Two Arabic Wakf (Fondation) that thay ara include two Arabic texts. Those are discuss from Ahi Evran real estates included Kirşehir, Pazar Ağil, Kizilcaçaruk, Ludran, Kulpak, Kara Haul, Umur Köyü, Inceğiz, Kizilkaya, Akçaağıl Mikail, hisarli, Arsian Tomuş and Hacı Bektaş, Mucur, Gümüş Kümbet, Seyf Saray and a lot villages b) One Decree About Ahi Evrafl Wakf (Foundation) that it is mention to be appointed the board members to the foundation.
Yazar: Hasan KARAKÖSE

Yıl: 2008
İlgili Dosyalar