AHÎ EVRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AHİ EVRAN-I VELÎ VE AHİLİK ALGILARI

Bu çalışma Türk Kültürünün en önemli şahsiyetlerinden ve yapıtaşların- dan olan Ahi Evran-ı Velî ve Ahiliğin, Ahi Evran Üniversitesi öğrencileri tarafından nasıl algılandığını ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiş­tir. Üniversitenin Kırşehir Merkez ilçesinde öğrenimini sürdüren fakülte ve yüksek okullarından tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 875 öğrenciye anket uygulanmış ve elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilip yorumlanmıştır. Ahi Evran-ı Velinin, ömrünün büyük bir bölümünü geçirdiği ve mefdun olduğu ilde kendi adıyla kurulan üniversitede okuyan öğrenciler tarafindan, ne kadar tanımdığınm ve nasıl algılandığının böy­le bir çalışmayla ortaya konulmasının, Türk kültüründe önemli yerlere sahip müstesna şahsiyetlerin ve değerlerin genç nesillere nasıl tanıtılması gerektiği konusuna ışık tutacağına ve Türk Kültürü çalışmalarına katkı sağlayacağına inanılmaktadır.

Yazar: Ayfer ŞAHİN

Yıl: 2012
İlgili Dosyalar